دوشنبه بیست و دوم اسفند 1390


نوشته شده توسط رضایی در 15:47 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیست و دوم اسفند 1390

 سوال عملي اكسل

1- جدول زیر را بسازید که دارای فرمول ثابت٬ ومبلغ روزانه٬ ماهیانه خود به خود حساب کند؟

مبلغ ماهیانه

مبلغ روزانه

مبلغ ساعت

ساعت کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- یک ستون را به صورت اتوماتیک از نام های هفته و یک ستون را به نام های ماه تایپ کنید؟                      

 

3-در جدول بالا ساعت کار به صورت 45 درجه ومبلغ ساعت کار به صورت 45_ نوشته شود؟

 

4- کاری کنید اگر در سلول مبلغ ماهیانه هر چند عدد تایپ شود جای گیرد؟

 

5- کاری کنید که مبلغ ماهیانه٬ به رنگ قرمز تبدیل شود جدول مذکور بکشید و دو خانه زیر را یکی کنید؟خانه زیری مبلغ روزانه به حالت                        قرار دهید؟

 

6- کاری کنید که مبلغ ماهیانه در Sheet 1 ومبلغ سالیانه در  Sheet 3 محاسبه شود ؟

 

7- کاری کنید که محتویات خانه٬ Sheet کاربر کار پوشه (Worid Bod) قفل شودهمچنین پسورد به آن داده شود ؟

 

8- نموداری ترسیم کنید که حتما داده روی نمودار٬خطوط شبکه به رنگ قرمز ٬ پشت نموداربه رنگ آبی وعنوان نمودار مقادیر X وY  مشخص شود؟

 

9- مجموع ٬ میانگین ٬ تعداد ٬ ماکزیمیم ٬ مینیمم جدول مذکور را محاسبه کنید؟

 

10- فرمی ایجاد کرده که شامل نام ٬ کد پرسنلی ٬ سال شروع ٬ سمت ٬ نام واحد و مدرک تحصیلی بوده سپس کسانیکه بعد از سال  61  و کارمند هستند پیدا کند  ؟

 

11- تمام این کار ها را به چاپ ببرید؟

 

نوشته شده توسط رضایی در 15:44 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیست و دوم اسفند 1390

   

عکسی در محیط نقاشی طراحی و به پشت زمینه بیندازید.

سه پنجره را به صورت عمودی بچینید.

ساعت سیستم را پنهان کنید.

آدرس کامل در نوار عنوان و آدرس نشان دهید.

پسوند فایل ها را نشان دهید.

نوار وظیفه را به بالا Desktop  ببرید.

نوار عنوان را به رنگ زرد در بیاورید.

آیکن ها را بزرگ و تغییر دهید.

نوار  وظیفه را به رنگ قرمز در بیاورید.

فایل احمددر درايو e را پنهان کنید.

فهرست Shahoo2 در Dos را در درایو F بسازید.

کاری کنید که هنگام حذف شدن فهرست پیغام ظاهر نشود.

کاری کنید هنگام حذف در سطل آشغال قرار نگیرد.

کاری کنید که سطل آشغال با يك کلیک پاک شود.

نوار ابزار استاندارد را مخفی کنید.

فایل به اسم Shahoo25 در F به اندازه 2b1001 در ماه گذشته بیابید.

پوشه ای  به اسم خود در Desktop  ایجاد سپس به منوی Programs  ببرید.

در روزهای یکشنبه ساعت 8 صبح برنامه ماشین حساب باز شود.

هنگام بالا آمدن Windows  برنامه Word اجرا شود.

Control   Panel  را در My Computer   نشان دهید.

-------------------------------------------

1- سه پنجره را به صورت آبشاری بچینید

2- منوی start را به سمت چپ دسک تاپ ببرید

3- آیکن های موجود در دسک تاپ را به صورت افقی بچینید

4- نوار ابزار استاندارد را مخفی کنید

5- کاری کنید فایلی به اسم خودتان بر روی ساعت 10 اجرا شود

6- کاری کنید که هنگام حذف پوشه یا فایل در سطل آشغال قرار نگیرد

7- تمام فایل های متنی درایو ویندوز راکه در سه ماه گذشته ساخته شده  را بیابید

8- شورت کتی از برنامه ماشین حساب به اسم خودتان درمنوی استارت قرار دهید

9- screen saver  را طوری تنظیم کنید که بعد از یک دقیقه تمام صفحه آبی شود

10- نوار عنوان را قرمز رنگ کنید

11- نوشته زیر آیکن ها را دسک تاپ قرمز کنید

12- ضمینه پنجره ها را صورتی کنید

13- در برنامه word pad یک امضاء ایجاد کنید

14- صفحه چاپ را طوری تنظیم کنید که از تعداد 5 برگه کاغذ آماده چاپ برگه های 3 تا 5 چاپ شود

1- در صفحه نقاشی جعبه ابزارو رنگ را مخفی کنید

2- یک چاپگر از نوع hp  مدل HP PSC920 نصب کنید                                                             

  3- پوشه ساخته شده در Desk Top  را به منوی Programs   ببرید؟

4- آیکن های درایو E را بر اساس حروف الفبا بچینید؟ یا به صورت گروهی قرار دهید؟

5- کاری کنید روز دوشنبه هر هفته برنامه ماشین حساب اجرا شود؟

6- عکس پشت مانیتور را وسط چین کرده؟

7- زمان Screen Saver را به 4 دقیقه رسانید ؟

8- کاری کنید نوار عنوان  (رنگ آبی ) نوار وظیفه (رنگ قرمز ) شکل آیکن بزرگ ...

9- شکل مای کامپیوتر یا سطل آشغال تعویض شود؟

10- سطل آشغال را طوری تنظیم کنید که هنگام حذف پیغام صادر شود و هنگام حذف درخود جای نگیرد ؟

11- نوار وظیفه را طوری تنظیم کنید ؟ به سمت بالای Desk Top ببریدوسپس پنهان گردد .

12- هنگامی که پنجرهای به حالت ماکزیمیم قرار می گیرد نوار وظیفه پنهان شود

13- سه پنجره را به حالت آبشاری انتخاب کرده

14- ناحیه وظیفه در پنجره را پنهان کنید ؟

15- هنگام باز کردن  یک زیر پوشه ها یک پنجره داشته باشیم؟

16- هنگامی که ماوس را روی آیکن میبریم خط در زیر آن کشیده شود

17- آدرس کامل در نوار عنوان نشان داده شود؟

18- اسم خود را در Word Pade  به رنگ قرمز و فونت  17 نوشته شود

19- نقاشی در محیط Pint درست کرده سپس به Desk Top بیاورید

20- محیط میدا پلیر را باز کنید

21- چابگر را نصب کنید

22- فایل bmp  را که ظرفیت KB20 است ودر یک ماه کذشته ساخته شده بیاورید

نوشته شده توسط رضایی در 15:41 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیست و دوم اسفند 1390

سوالات عملی درس ویندوز

 1. فایلهای متنی داریو ویندوز را بیابید
 2. پیش زمینه رابه رنگ صورتي كمرنگ تبدیل کنید
 3. Search  راازنوار استاندارد حذف کنید .
 4. Copy  و  Cut را به نوار ابزار اضافه کنید.
 5. پوشه های درایو c رابه ترتیب حروف الفبا مرتب کنید .
 6. پوشه ها راطوری مرتب کنید که ساعت وتاریخ ساخت آن مشخص باشد.
 7. یک پوشه دردسکتاب بسازید وآن رامخفی کنید
 8. آیکن  my computer   را مخفی کنید
 9. نوار آدرس راحذف کنید.
 10. نوار وظیفه (task bar)راقرمز رنگ کنید.
 11. سایز نوشته آیکن ها را به 26 تغییر دهید.
 12. نوار عنوان را به دو رنگ سبزوقرمز تبدیل کنید.
 13. چابگر ی نصب کنید بانام HPمدل DeskJet 920C و آن راپیش فرض قرار دهید
 14. تصویری در pint بسازید به پشت زمينه دسکتاب بیاورید
 15. يك پوشه به نام خودتان دردرايو D بسازيد سپس آنرابه استارت وپوشه Accessories  اضافه كنيد وبتوان آنرابادكمهF9 بازكنيد

اينترنت

A) یک Connection به نام molavi با رمز:  263dfg3    و 6228843: user name بسازید

 

1-Home page    رابا به يك صفحه سفيد  تبدیل کنید

2- نرم افزار Explorer راباز کرده سپس شکل      راحذف کنید

 

3- کاری کنید که هنگام نمایش عکس وفيلم نشان داده نشود(درمحیط Explorer)

 

B) ارسال ايميل

 

الف)یک ایمیل را به     shaho8843@Gmail.comبه صورت گيرنده اصلي

ب) يك ايميل به Reza99   به صورت مخفي

ج)يك ايميل هم به rangenkaman100@hotmail.com  به صورت گيرنده اصلي بفرستيد

د)يك عكس ضميمه آن باشد

ه)ايميل هاي ارسال بااولويت بالا باشد

و)موضوعي به دلخواه داشته باشد.

 

C) تاريخچه راخالي كنيد

D)وبلاگ complex-molavi.blogfa.com  رابه قسمت علاقه مندي ها اضافه كنيد

E) يك ايميل گروهي به نام مجتمع مولوي با3 عضو بسازيد.

F)يك امضابانام خودتان بسازيد باموضوع bahar200

 

 

نوشته شده توسط رضایی در 15:40 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیست و دوم اسفند 1390

سوالات عملی درس ویندوز واینترنت

 1. فایلهای متنی داریو ویندوز را بیابید
 2. پیش زمینه رابه رنگ صورتي كمرنگ تبدیل کنید
 3. Search راازنوار استاندارد حذف کنید.
 4. Copy و Cut را به نوار ابزار اضافه کنید.
 5. پوشه های درایو c رابه ترتیب حروف الفبا مرتب کنید .
 6. پوشه ها راطوری مرتب کنید که ساعت وتاریخ ساخت آن مشخص باشد.
 7. یک پوشه دردسکتاب بسازید وآن رامخفی کنید
 8. آیکن  my computer   را مخفی کنید
 9. نوار آدرس راحذف کنید.
 10. نوار وظیفه (task bar)راقرمز رنگ کنید.
 11. سایز نوشته آیکن ها را به 26 تغییر دهید.
 12. نوار عنوان را به دو رنگ سبزوقرمز تبدیل کنید.
 13. چابگر ی نصب کنید بانام HPمدل DeskJet 920C و آن راپیش فرض قرار دهید
 14. تصویری در pint بسازید به پشت زمينه دسکتاب بیاورید
 15. يك پوشه به نام خودتان دردرايو D بسازيد سپس آنرابه استارت وپوشه Accessories  اضافه كنيد وبتوان آنرابادكمهF7 بازكنيد
 16. فایلهابی درایوCرا که پسوند آنها باEXEاست ونام آنها باP شروع وباE به پایان می رسد رابیابید
 17. مسیر کامل رادرنوار عنوان نشان دهید
 18. 3 پنجره رابه صورت عمودی بچینید.
 19. Screen saver را طوری تنظیم کنید که نام خودتان به رنگ سبز وپشت زمینه آبی بعداز2دقیقه ظاهر شود.
 20. یک Account به نام خودتان بارمز 234بسازید.
 21. کاری کنید هنگام جابجایی  پنجره ابتدا چهار چوب آن سپس کل پنجره حرکت کند.
 22. اشاره گر موس راتغییر شکل دهید سپس آنرا سایه دارکنید.
 23. درنوارمنوکاری کنید خطوط زیر بعضی ازحرو ف که بادکمه Alt  ظاهر می شود نشان داده نشود.
 24. یک مودم دلخواه رانصب کنید.
 25. برنامه میدیا پلیر رابه صورت استاندارد حذف کنید.
 26. نشان دهید که گرافیک سيستم شما چند است.
 27. نشان دهید که رم سيستم  شما چند است.
 28. کاری کنید مانیتور بعد از20 دقیقه خاموش شود.
 29. نوار وظيفه رابه سمت چپ برده ومخفی کنید.
 30. هنگامی که دکمه Power  روی کیس رافشار دادیم کامپیوتر خاموش نشود

 

ويندوز پيشرفته

الف ) دردرايو D يك پوشه به نام خودتان بسازيد ودرآن 1 عكس قرار دهيد سپس ازآن يك Back up به نام Reza دردسكتاپ بسازيد.

ب) ديواره آتش كامپيوترتان رافعال كنيد

پ) System restore   رااجراكنيد

ت)يك پروفايل به نا م خودتان بسازيد

ث) IPسيستمتان رانشان دهيد.

ج)درايو E رابه اشتراك بگذاريد

چ)ويندوز را طوري تنظيم كنيد كه هرروز ساعت 4 بعداظهر Update ( بروزرساني ) شود.

ح)Disk defragment  رابراي درايو C اجراكنيد

خ)كارت شبكه سيستمتان راغير فعال كنيد

 

 

 

 

 

 


A) یک Connection به نام molavi با رمز:  263dfg3    و 6228843: user name بسازید

1-Home page    رابا به يك صفحه سفيد  تبدیل کنید

2- نرم افزار Internet Explorer راباز کرده سپس ابزار Messenger   راحذف ودرصورتي كه حذف شده است آنرا اضافه کنید.

3- کاری کنید که هنگام نمایش ، عکس نشان داده نشود وصدا پخش  نشود(درمحیط IE)

B) ارسال ايميل      

الف)یک ایمیل را به     shaho8843@Gmail.comبه صورت گيرنده اصلي بفرستيد

ب) يك ايميل به Reza99  به صورت مخفي بفرستيد.

ج)يك ايميل هم به rangenkaman100@hotmail.com  به صورت گيرنده اصلي بفرستيد.

د)يك عكس ضميمه آن باشد.

ه)ايميل هاي ارسالي بااولويت بالا باشد.

و)موضوعي به دلخواه داشته باشد.

C) تاريخچه راخالي كنيد.

D) وبلاگ complex-molavi.blogfa.com رابه قسمت علاقه مندي ها اضافه كنيد.

E) يك ايميل گروهي به نام مجتمع مولوي با3 عضو بسازيد.

F) يك امضابانام خودتان بسازيد باموضوع bahar200 به رنگ آبی واندازه 22.

G)دو پوشه به نام علمي وپزشكي درقسمت علاقمندي ها بسازيد وبه هركدام يك سايت اضافه كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موفق باشد


نوشته شده توسط رضایی در 15:33 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه شانزدهم اسفند 1390

سوالات عملي گرافيك رايانه

الف -كارت ويزيتی  در ابعاد 5×9 طراحي كنيد.

1.        متن حتما به فارسي نوشته شود.

2.       به متن جلوه Stroke  و داخل متن ‍ را با يك الگو پركنيد.

3.      رسم شكل و اعمال فيلتر مناسب روي آن

4.      رسم مسيرها و اعمال فيلتر يا بافت  روي آنها

5.      اعمال رنگ و فونت مناسب

6.       كامل بودن و تميزي كار

ب -كارت ويزيتی را در ابعاد 5×9 طراحي كنيد.

1.        متن حتما به فارسي نوشته شود.

2.       اعمال جلوه مناسب با سليقه خودتان

3.      رسم شكل و اعمال فيلتر مناسب روي آن

4.      رسم مسيرها و اعمال فيلتر يا بافت  روي آنها

5.      اعمال رنگ و فونت مناسب

6.       كامل بودن و تميزي كار

نوشته شده توسط رضایی در 22:17 |  لینک ثابت   • 

شنبه نوزدهم شهریور 1390

سوال اکسس و اسکوال سرور

لطفا اول فونت نسب شود

http://www.dck.ir/images/stories/Form/Fonts.zip

http://dck.ir/forum/showthread.php?tid=296

http://dck.ir/forum/showthread.php?tid=181

سوال وی بی دلفی

فونت نسب شود

http://www.dck.ir/images/stories/Form/Fonts.zip

http://dck.ir/forum/showthread.php?tid=180

نوشته شده توسط رضایی در 23:32 |  لینک ثابت   • 

شنبه نوزدهم شهریور 1390

http://dck.ir/forum/showthread.php?tid=181
نوشته شده توسط رضایی در 23:23 |  لینک ثابت   • 

شنبه نوزدهم شهریور 1390

سوال فری هند

http://www.dck.ir/images/stories/kardanesh/Fani/Tasvirsazi/esfahan-freehand1-88.6.pdf

http://www.dck.ir/images/stories/kardanesh/Fani/Tasvirsazi/KH.R-Freehand2-88.10.pdf

http://www.dck.ir/images/stories/kardanesh/Fani/Tasvirsazi/Fars-freehand2-86.5.pdf

http://www.dck.ir/images/stories/kardanesh/Fani/Tasvirsazi/guilan_freehand_87.6.pdf

http://www.dck.ir/images/stories/kardanesh/Fani/Tasvirsazi/Khozestan-freehand2-88.6.pdf

http://www.dck.ir/images/stories/kardanesh/Fani/Tasvirsazi/Qazvin-freehand2-87.3.pdf

http://www.dck.ir/images/stories/kardanesh/Fani/Tasvirsazi/kardanesh%20-%20yazd%20-%20freehand%201%20-%2089.3.pdf

http://www.dck.ir/images/stories/kardanesh/Fani/Tasvirsazi/Kardanesh%20-%20Sistan%20-%20Freehand%201%20-%2089.3.pdf

 

نوشته شده توسط رضایی در 22:45 |  لینک ثابت   • 

شنبه نوزدهم شهریور 1390

سوال نرم افزار اداری

http://www.dck.ir/images/stories/kardanesh/Fani/Office/kardanesh%20-%20Tehran%20-%20office%20-%2089.3.pdf

http://www.dck.ir/images/stories/kardanesh/Fani/Office/kardanesh%20-%20az.gharbi%20-%20office%20-%2089.3.pdf

http://www.dck.ir/images/stories/kardanesh/Fani/Office/kardanesh%20-%20az.gharbi%20-%20office%20-%2089.3.pdf

http://www.dck.ir/images/stories/kardanesh/Fani/Office/kardanesh%20-%20az.gharbi%20-%20office%20-%2089.3.pdf

 

نوشته شده توسط رضایی در 22:33 |  لینک ثابت   • 

شنبه نوزدهم شهریور 1390

رایانه کار درجه ۱

http://www.dck.ir/images/stories/kardanesh/Fani/Rayane1/Hormozgan-daraje1-88-shahrivar.pdf

http://www.dck.ir/images/stories/kardanesh/Fani/Rayane1/kardanesh%20-%20fars%20-%20rayane1%20-%2089.3.pdf

http://www.dck.ir/images/stories/kardanesh/Fani/Rayane1/Zanjan-rayane1-88.6.pdf

http://www.dck.ir/images/stories/kardanesh/Fani/Rayane1/kardanesh%20-%20Sistan%20-%20Rayane%201%20-%2089.3.pdf

http://www.dck.ir/images/stories/kardanesh/Fani/Rayane1/kardanesh%20-%20ardebil%20-%20rayane1%20-%2089.3.pdf

نوشته شده توسط رضایی در 22:21 |  لینک ثابت   • 

شنبه نوزدهم شهریور 1390

سوال ویژوال بیسیک

http://www.dck.ir/images/stories/kardanesh/Fani/Barname%20nevisi/KH.R-VB-88.6.pdf

http://www.dck.ir/images/stories/kardanesh/Fani/Barname%20nevisi/Ilam%20-%20VB%20-%2088.6.pdf

http://www.dck.ir/images/stories/kardanesh/Fani/Barname%20nevisi/Tehran-VB-87.10.pdf

http://www.dck.ir/images/stories/kardanesh/Fani/Barname%20nevisi/kardanesh%20-%20ardebil%20-%20vb%20-%2089.3.pdf

http://www.dck.ir/images/stories/kardanesh/Fani/Barname%20nevisi/KH.R-VB-88.6.pdf

http://www.dck.ir/images/stories/kardanesh/Fani/Barname%20nevisi/kardanesh%20-%20ardebil%20-%20vb%20-%2089.3.pdf

http://www.dck.ir/images/stories/kardanesh/Fani/Barname%20nevisi/Tehran-VB-87.10.pdf

http://www.dck.ir/images/stories/kardanesh/Fani/Barname%20nevisi/Fars-VB-86.10.pdf

http://www.dck.ir/images/stories/kardanesh/Fani/Barname%20nevisi/kardanesh%20-%20az.gharbi%20-%20vb%20-%2089.3.pdf

نوشته شده توسط رضایی در 22:12 |  لینک ثابت   • 

شنبه نوزدهم شهریور 1390

سوال عملی رایانه کار درجه ۱

http://designart.us/andikolaei.com/wp-content/uploads/2009/06/amali-rayaneh-kar-121.pdf

نوشته شده توسط رضایی در 21:39 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و یکم شهریور 1389

سئوال عملی کاربر رایانه

http://andikolaei.com/?cat=90

1)     برنامه ماشین حساب راباز کنید به صورت استاندارد و عملی

2)     بدون حرکت موس پنجره ای را جابجا کنید ،بزرگ کنید،کوچک کنید،ببندید

3)     سه پنجره به صورت عمودی ،افقی،آبشاری بچینید

4)     درایوی براساس نام، پسوند،سایز،تاریخ ساخت بچینید

5)     کنترل پنل را از منوی استارت (my computer-run) بردارید

6)     تعدادآخرین برنامه های اجراشده در منوی استارت به ۶ تبدیل کنید

7)     هنگام اجرای ویندوزبرنامه نقاشی،ماشین حساب،باز شود وپوشه ای به منوی programببرید

8)     نواروظیفه رابه بالای desk topببرید،میانبری ازwordبه نواروظیفه ببریدساعت راازنواروظیفه بردارید

9)      عکس پشت desk topبه صورت وسط چین،مای کامپیوتراز desk top برداریدشکل سطل آشغال عوض شود

10)   محفظ صفحه نمایش به 4 دقیقه،هنگام برگشت از محافظ صفحه نمایش از ما رمزبخواهد

11)   نواروظیفه به رنگ قرمز،نوار منوآبی باشد مرورگربزرگ شود.

12)   هنگام جابه جایی پنجره محتویات ان نشان داده شود

13)   بعد از۲۰ دقیقه کامپیوتر ۱۵ دقیقه مانیتور و۱۰ دقیقه محافظ صفحه نمایش خاموش شود

14)   پوشه ای به اسم خود در درایوEپنهان کنید

15)   هنگام حذف سندبه داخل سطل آشغال نرود ،پیغام صادر نشود،مقدارظرفیت درایوبه 15تبدیل شود

16)   فایلهایی که با Mشروع وحداکثر 8کاراکتر ،سومین پسوند آن Tباشد ودر درایوEهفته گذشته سایز 200KB رابیابید.

17)   فایلهایی که آن با ف شروع و متن }کتاب زیباست را پیدا کنید{ راپیداکنید.

18)   کسی به نام رضا با پست الکترونیکی REZA@YAHOO.COM  را بیابید

19)   ناحیه TASK PAN پنجره رابردارید(ناحیه وظیفه پنجره).

20)   ظرفیت درایوEرانشان دهید .فایلهای ناخوواسته یا اضافی درایورا حذف کنید پراکندگی درایو را اصلاح کنید.

21)   چگونه برروی سی دی رایت میکنید.

22)   اسمی به رنگ قرمز با سایز 55 به صورت وسط چین در word pad بنویسید.سپس در مسیر درایو ای پوشه رضا بایگانی کنید

23)   Word pad را از منوی start بردارید.

24)   یک چاپگر و مودم نصب کنید.

25)   برنامه yahoomasenjer را حذف کنید ؟

26)   روزانه ویندوز و ساعت updateشود

27)   Font کردی نصب شود

28)   در help کمک برای رایت سی دس نشان داده شود ؟

29)   آدرس در نوار منو و ادرس دیده شود

30)   پسوندهای درایوE نشان داده شود . کنترل پنل در مای کامپیوتر نشان داده شود.

31)   فایلهایی با پسوند ZKTبه کامپیوتر شناسانده شود سپس اگر عکس باز کردیم نقاشی باز شود.

32)   با یک کلیک پنجره باز شود .

33)   سرعت تایپ کلمات تکراری را زیاد ومکان نما را از بین ببرید

34)   موس را قفل کنید،شکل آن را عوض کنید،چپ کلیک،راست کلیک،اشاره گر،هنگام تایپ مکان نما حذف کنید،به طوراتوماتیک روی آیکن درپیش فرض برود سرعت موس کم شود.

35)   صدای کامپیوتررا حذف کنید .بلندگورا نصب کنید

36)   زبان فارسی ایتالیایی ،فرانسوی را نصب کنید ،زبان فرانسوی به صفحه کلید اضافه شود

37)   روزهای یکشنبه ساعت 2 عصر برنامه BACKUPاجراشود

38)   یک نقاشی را ترسیم کنید سپس به پشت DESKTOP اضافه کنید

39)   برنامه اجرای فیلم یاآهنگ راباز کنید،سپس به صورت تصادفی خوانده شود،سپس محافظ صفحه نمایش هنگام اجرا برداشته شود

40)   صدای خودرا در ویندوزثبت یا ذخیره کنید

41)   مشخصات عمومی سیستم را نشان دهید ،مشخص کنید مشخص کنید چه قطعه ای نصب است ؟ ویندوز  نصب شده را مشخص کنید ؟

42)   هنگام چاپ سند کاری کنیدمطالب دیگر چاپ نشود متوقف شود

43)   یک accounte یا کاربرجدیدبه نام مولوی با رمز 123اضافه کنید

44)   یک conection بسازیدبه نام خوددر desktop بسازید

45)   عکس در اینترنت نشان داده نشود

46)   آدرس  ،yahoo.com  به صفحه علاقمندیهااضافه کنید.

47)   صفحه home pageرا ذخیره کنید به صورت فقط متن ،btml،بایگانی شود

48)   صفحات اینترنت راچاپ کنید فقط صفحه جاری

49)   Enternet explorer را طوری تنظیم کنید که الف:هنگامی که باز میشود سایت google .com باز شود  ب: هنگامی که باز میشود سایت msnباز شود هنگامی که باز می شود سایت به صورت خالی باشد آدرسهای باز شده حذف شود

50)   روانسر یا جوانرود را در اینترنت پیدا کنید

51)   هم روانسر وهم جوانرود باشد

52)   جوانرود باشد و روانسر نباشد

53)   فقط وفقط روانسر و جوانرود باشد.
 

 سولات امور اداری

۱-یک سبک خط به نام خود ایجاد کنید

۲-یک جدول درست کنید که حاشور -عکس -کسری -رنگ خانه وچهار چوب داشته باشد

 

 

 

 

 

 

 

 ۳-یک متن سه ستونی ایجاد کنید که ستون دوم کوچکتر باشد

 

 

 

 

 

 نمونه سوال کاربر رایانه کتبی

 http://designart.us/andikolaei.com/wp-content/uploads/2010/05/karbar-rayaneh21.pdf

 

نمونه سوال اینترنت کتبی

 http://designart.us/andikolaei.com/wp-content/uploads/2010/01/internet-koli1.pdf

جزوه اکسس

 http://andikolaei.com/wp-content/uploads/2011/08/Jozve-Access-2007.pdf

 جزوه اکسس

http://andikolaei.com/wp-content/uploads/2011/08/excel2007.pdf

جزوه پاور پوینت

http://andikolaei.com/wp-content/uploads/2011/08/powerpoint2007.pdf

سوال ورود

 http://designart.us/andikolaei.com/wp-content/uploads/2009/09/wordd8a8d8a7-d8acd988d8a7d8a81.pdf

 سوال ویندوز

 http://designart.us/andikolaei.com/wp-content/uploads/2009/08/d988d98ad986d8afd988d8b2-d8acd987d8a7d986d98a-d8a8d8a7-d8acd988d8a7d8a82.pdf

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط رضایی در 15:30 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه یازدهم شهریور 1389

1-    پیش فرض ذخیره فایل در word 2007  با چه پسوندی است؟

الف) .rtf         ب) .docx     ج).txt        د).bmp

2-    حالت بزرگنمایی چه تأثیری بر سند می گذارد؟

الف) سند را با بزرگ نمایی ذخیره می کند .

ب) سند را با بزرگ نمایی چاپ می کند .

ج) هیچ گونه تأثیری بر چگونگی چاپ ندارد .

د) سایز قلم متن را دست کاری می کند .

3-    برای ذخیره سند تحت نام دیگر از کدام دستور استفاده می شود ؟

الف) save          ب) save as          ج) save templates          د) save as web page

4-    برای انتقال از حالت تایپ لاتین به فارسی از ترکیب چه کلیدهایی استفاده می شود ؟

الف)alt + ctrl        ب) shift + R     ج) ctrl + l         د) alt + shift

5-    نرم افزاری که برای تایپ ، صفحه آرایی کتب و مجلات به کار می رود چه نامیده می شود ؟

الف) صفحه گسترده         ب) واژه پرداز       ج) بانک اطلاعاتی          د) نرم افزار آماری

6-    چگونه منوی میانبر را در موقعیت های مختلف می توان ظاهر کرد ؟

الف) با کلیک راست        ب) با دابل کلیک       ج) با کلیک سمت چپ       د) با فشردن کلید spacebar

7-    برای تبدیل صفحه کلید از حالت لاتین به فارسی از ترکیب چه کلیدهایی استفاده می شود ؟

الف) alt + shift سمت چپ یا راست        ب) ctrl + alt  سمت چپ      ج) ctrl + shift سمت راست      د) alt + ctrl سمت راست

8-    به عملیاتی نظیر چیده شدن متن از چپ و یا راست ، رنگ قلم و ......... چه اطلاق می شود ؟

الف) صفحه بندی     ب) قالب بندی       ج) ظاهر سازی      ج) همه موارد

9-    کدام گزینه جلوه ویژه برای توان نویسی را نشان می دهد ؟

الف) superscript      ب) subscript         ج) shadow                د) emboss

10- کدام یک از مفاهیم زیر به معنی ترازبندی می باشد ؟

الف) indentation    ب) line spacing      ج) alignment       د) direction

11- تورفتگی (indention) پاراگراف نسبت به ........... انجام می شود .

الف) حاشیه های تعریف شده      ب) لبه کاغذ      ج) صفحه نمایش      د) هیچ کدام

12- در کادر محاوره ای paragraph برای این که سطرهای پاراگراف با حاشیه های ثابت چپ و راست قرار گیرند کدام گزینه  را از کادر special باید انتخاب کرد ؟

الف) none                    ب) first line      ج) hanging              د) single

13- اگر تب از نوع center باشد در هنگام تایپ :

الف) متن از راست به  چپ تایپ می شود .

ب) متن از چپ به راست افزایش می یابد .

ج) عبارت تایپ شده از دو طرف افزایش می یابد .

د) هیچ کدام

14- برای کپی قالب پاارگراف قالب بندی شده به پاراگراف مورد نظر از ........ استفاده می کنیم .

الف) copy و paste         ب) cut و paste               ج) الف و ب           د) استفاده از ابزار format painter

15-  مقدار پرش پیش فرض هنگام فشردن کلید tab کدام است ؟

الف) 2 اینچ        ب) 5/0 اینچ یا 27/1 سانتی متر      ج) 8 کاراکتر     د) ب و ج

16- برای حذف یک تب از روی خط کش چگونه عمل می شود ؟

الف) تب مورد نظر را به بیرون از خط کش درگ می کنیم .

ب) بر روی تب مورد نظر اشاره کرده و کلید delet را فشار می دهیم .

ج) از کادر محاوره ای tabs پس از انتخاب تب مورد نظر بر روی دکمه clear کلیک می کنیم .

د) الف و ج

17- ایجاد tab  در word برای چه منظوری است ؟

الف) برای ایجاد پاراگراف

ب) برای سهولت در تایپ متون در یک ستون یا در یک راستا

ج) برای تعیین محل های توقف مکان نما هنگام فشردن کلید tab

د) ب و ج

18- اگر tab از نوع center  باشد در هنگام تایپ :

الف) متن از راست به چپ تایپ می شود .

ب) متن از چپ به راست افزایش می یابد .

ج) عبارت تایپ شده از دو طرف افزایش می یابد .

د) هیچ کدام .

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط رضایی در 18:40 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه یازدهم شهریور 1389

1- پسوند سندهای word چه نام دارد؟

        الف) .rtf                                ب)txt.    

        ج) docx.                               د)dosx.

2-برای تعیین فاصله بین حروف ازکدام گزینه استفاده می شود؟

       الف) Spacing      ب) Expand        ج) Raised     د) Condensed

3-کدام گزینه جزوء کاربرد های خط کش عمودی است؟

      الف) تنظیم حاشیه های چپ و راست       ب)تنظیم حاشیه های بالا و پایین

      ج) تنظیم فواصل پرش (tab )                 د) تنظیم تمام حاشیه ها

4-  کدام گزینه جزو انواع tab های  قابل استفاده در word به شمار نمی رود؟

      الف) decimal          ب) right       ج) binary          د) left

5- کدام یک از tab  های قابل استفاده در word موجب ایجاد یک خط قائم در حدفاصل ستونهای یک جدول می شود؟

     الف) decimal          ب)       center ج) left                د)bar

6-برای ایجاد جداول مورد نظر در word می توان از یکی از دو ابزار ................ و .............. استفاده کرد.

    الف)draw table-contrl table            ب)insert tabl-wizard table

     ج) wizard table- contrl table            د)insert table-draw table

7-انتخاب کدام گزینه در محاوره delete cells  - delete  موجب انتقال خانه یا خانه هایی به سمت راست جدول خواهد شد؟

     الف)shift cells right                     ب)insert entre right

    ج) shift cells down                      د)  insert entir column

8-کدام فرمان برای تقسیم یک خانه به چند خانه و کدام فرمان برای ادغام چند خانه به یک خانه مورد استفاده قرار می گیرد(از راست به چپ)؟   

    الف)                    merge – splitب)    split-merge           ج)                   delete-insertد) insert-delete

9-کدام فرمان برای رسم  اشکال پیش تعریف شده در word به کار می رود؟

    الف) کلیه گزینه های shapes

   ب)فرمانهای منوی draw همگی قابل استفاده هستند.

   ج) از فرمانword art استفاده کنیم.

   د)همه موارد

10-برای وارد کردن یک فایل تصویری ازخودمان در سند ، از کدام گزینه استفاده می کنید؟

     الف)insert-picture                                       ب) insert-clip art                   

     ج) tools- picture t                                        د) الف وب

11-برای وارد کردن یک نماد در سندلازم است از گزینه ........استفاده کنیم.

    الف) insert-symbol                   ب)format- symbol                  

    ج) home-symbol                       د)symbol- -page layout

12-ابزاری برای کپی قالب بندی متن.

     الف)copy                                          ب)format font

     ج)format pointer                         د)hyperlink

13-برای ذخیره یک سند تحت نامی دیگر از کدام فرمان استفاده می شود؟

     الف)save in       ب)save out         ج)save          د)save as

14-برای انتقال  به ابتدای سند ، کلید ترکیبی ......فشار می دهیم.

    الف)ctrl+home    ب)ctrl+end     ج)↑ctrl+           د)ctrl+↓

15-کدام گزینه برای انتقال یک متن از سندی به سند دیگر مناسب تر است؟

    الف)paset-cut     ب) paset-copy    ج)ctrl+drag      د)drag

16-با کدام کلید ترکیبی می توان کل سند را انتخاب کرد؟

    الف)ctrl+a        ب)ctrl+c     ج)ctrl+v     د)ctrl+x

17- توسط کادرposition  می توان متن راباانتخاب ..........................بالاترازنرمال قرارداد.

     الف) Raised                  ب) Sup script            ج) Subscript            د) Lowerd     

18-برای فعال نمودن خط کش ازکدام منواستفاده می شود؟

     الف) Review         ب) Home   ج)Page layout      د)View

19- کدام کلید ترکیبی برای افزایش سایز قلم به کار می رود؟

    الف) Ctrl +]      ب)Ctrl +[                ج)Shift+[                  د)Shift+]

20- کدام کلید ترکیبی کادر فونت راباز می کند؟

     الف) Ctrl +N               ب) Ctrl + O                     ج)Ctrl +D                د)Ctrl +F

21- برای درج یک واترمارک ازکدام منواستفاده می کنیم؟

الف) Insert             ب) Home          ج)Page layout          د)View

22- برای تبدیل جدول به متن کدام روش صحیح است؟

         الف Convert to text            ب)Table to text    ج) Convert to table      د)الف وب

23- برای اضافه کردن شماره صفحه کدام روش صحیح است؟

       الف)Insert /Page Number                                       ب)Home /Page Number 

       ج) Page layout /Page Number        د)View /Page Number

24- برای ایجاد پاورقی کدام منو صحیح است؟

        الف)  Reference                    ب) Insert    Footnote   

       ج) Page layout                    د(   View

25- انتخاب گزینه page margins در زیر منوی page number   باعث چه چیز می شود؟

      الف) درج شماره صفحه دربالای وپایین صفحه            ب) درج شماره صفحه درحاشیه سند                

      ج) درج شماره صفحه در صفحات زوج وفرد               د) درج شماره صفحه در داخل سرصفحه

26- برای چند ستونی کردن متن(روزنامه ای)کدام گزینه را صحیح می دانید ؟

الف)  Insert - comment        ب) Home - columns ج)Page layout – columns       د)Insert - columns

27- پسوند الگو درword 2007 چیست؟

       الف)  docx                  ب) dotx                         ج) dotm                   د) ب وج

28- در پنجره فونت برای اینکه یک خط در وسط متن نوشته شده کشیده شود کدام مورد را از قسمت effect باید انتخاب نمود؟

      الف) double strikethrough                            ب) shadow            

      ج) emboss                                                    د) strikethrough       

29- برای نوشتن تو خالی از پنجره font کدام مورد را باید انتخاب نمود؟

     الف) emboss                ب) engrave          ج) outline                    د) small caps

30- برای نوشتن اندیس بالا (مانند توان) کدام گزینه را در پنجره font باید انتخاب نمود؟

     الف) subscript                          ب)  shadow                   ج) emboss                 د) sup script   

31- برای نوشتن به صورت برجسته کدام گزینه را از پنجره font باید انتخاب نمود؟

     الف) Emboss                           ب) Outline                    ج) Shadow                  د) Sup script

32- دربررسی خطای املایی وگرامر گزینه Ignore once   به چه معناست؟

    الف) تغییر کلمه درست با کلمه نادرست                     ب) نادیده گرفتن کلمه درست

    ج) تغییر کلمه نادرست با لیست پیشنهادی                  د) نادیده گرفتن کلمه نادرست

33-کلید میانبر غلط گیر املاکدام گزینه است ؟

الف) F5            بF6           ج) F7      د)  F8   

35-جهت تغییر متن به صورت افقی از گزینه .........................استفاده می شود.

الف)    Alignment      ب) Text direction      ج) Format font     د) Text wrapping

 

36-برای قرار دادن تصویربه صورت مستقل از متن ازچه گزینه ای استفاده می شود؟

الف) position             ب(  Rotate         ج) Bring to front         د)  الف وج

37- برای ایجاد یک دیاگرام ازکدام یک ازمواردزیر استفاده می شود؟
الف) Drop cap            ب(  object        ج) Bring to front         د)  Smart Art

38- درپنجره print  درکادر pages   کدام یک از موارد زیر منجر به چاپ صفحات 2و3و4و5 می شود؟

الف) 2-3-4-5            ب)    5 : 2      ج) 5-2      د)   الف و ج

39- درپنجره print  درکادر pages   نوشتن عبارت  p2s3 –p4s5  باعث چاپ ..............؟

الف) صفحه 2 دربخش 3 تا صفحه 4 دربخش 5                     ب)    صفحه 2 دربخش 3 و صفحه 4 دربخش 5 

ج) پاراگراف 2 دربخش 3 تا پاراگراف 4 دربخش 5                   د)   پاراگراف 2 دربخش 3 و پاراگراف 4 دربخش 5       

40- کلید میانبر برای حالت پیش نمایش کدام است؟

الف)ctrl+alt+I          ب) ctrl+alt+P                    ج)   ctrl+alt+U                   د)   ctrl+alt+R                       

 

 

 

 

                                                   موفق باشید

 

 

                                                    

 

نوشته شده توسط رضایی در 18:39 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه یازدهم شهریور 1389

1-یک خانه از Excelرا چه می نامند؟

الف)sheet                                ب)Workbook                        ج) cell                         د)الف وب

2- کدامیک از مواردزیر رانمی توان جزءکارهای  Excelنامید؟

الف)انجام کارهای مالی              ب)انجام کارهای حسابداری           ج)انجام کارهای طراحی            د)کنترل موجودی انبار

3- کدامیک از مواردزیر آدرس یک خانه Excel نیست؟

الف)                                22BB ب) abc1                           ج)BA33333                         د)XX999

4-آدرس خانه فعال درکجا رویت می شود؟

الف)درنوار فرمول                      ب) درداخل ریبون                  ج)درکادرname                      د)درنواروضعیت

5-اصلاح لاتین یادداشت متنی چیست؟

الف)command                    ب)comment                     ج)contents                         د)columns

6- کدامیک ازفرمول های زیر درست است؟

الف) a1+ba5                           ب)=A1+5BA                       ج)=A1+AB                          د) =A1+BA388

7-کدامیک ازگزینه های زیرجزءکاراکترهای مجاز درداده های عددی نیست؟

الف) $                               ب)  %                                  ج)  E                                   د)#

8-کدامیک از موارد زیر قالب عددی به صورت کسری است؟

الف) fraction                    ب) scientific                        ج) General                          د)Accounting

9- کدامیک از موارد زیر قالب بندی مقداررابه صورت نمایی نشان می دهد؟

الف) fraction                    ب) scientific                        ج) General                          د)Accounting

10- کدامیک از قالب بندی ها همانند General است؟

الف) fraction                    ب) scientific                        ج)    Gridlines                           د)Accounting

11-کدامیک از گزینه های زیردرموردیادداشت متنی صحیح نیست؟

الف)ازسربرگReview  می توان آنراایجادوحذف کرد            ب) می توان یادداشت متنی راتغییر داد

ج) از سربرگView  می توان آنرا ویرایش کرد                   د)ب وج

12-باتوجه به اولویت عملگرهاقبل وبعد از توان ( ^ ) چه علامتی قرارمی گیرد؟(به ترتیب ازراست به چپ)

الف)(  %  )  (* و / )                  ب) (%)  (+  و-)           ج)  (* و /)  (پرانتز)           د) (پرانتز) ( * و /)      

13- بالاترین وپایین ترین عملگر به ترتیب (ازراست به چپ ) مشخص کنید.

الف)پرانتز – ضرب وتقسیم        ب)توان – مقایسه        ج)ضرب وتقسیم -  مقایسه         د) پرانتز – علامت &

14-غیر فعال بودن گزینه Allow editing directly in cells     باعث می شود ..........

الف)خانه های Excel قابل ویرایش نباشد                                   ب) خانه های Excel قابل ویرایش باشد

ج) خطوط(سطر وستون ها) Excel قابل ویرایش نباشد                   د) خطوط(سطر وستون ها) Excel قابل ویرایش باشد

15-انتخاب کدامیک از گزینه های زیرازمنوی clear ازسربرگ Home باعث پاک شدن محتوای خانه یاخانه ها می شود.

الفclear all  (                    ب)clear format               ج)clear contents                 د) clear cell

16- کدام گزینه ازمنوی میانبر insert باعث درج یک سطر می شود؟

الف)shift row                  ب)enter row                    ج) Shift cell left                    د)هیچکدام

17-برای ویرایش یک cell ازکدام کلید می توان استفاده کرد؟

الف) Tab               ب) Entire                 ج) insert               د)هیچکدام

18-انتخاب کدام گزینه باعث می شود که اگرمحتوای خانه ازطول خانه بیشترباشدبقیه متن درسطرهای بعد قرارگیرد؟

الف)Wrap text                   ب)shrink to fit                      ج)merge cells              د)shift to fit

19- پسوندفایلهای Template   درexcel چیست؟

الف)XLTX                            ب)XLST                        ج) XLPS                         د)XLXT  

20-هرفایل EXCEL می تواند چند صفحه کاری داشته باشد؟

الف) بین 1 تا 255                   ب) 3                         ج)کمتر از180                             د)بی نهایت

21- به گروهی  از داده ها که سطر و ستونی از داده ها را تشکیل می دهند ....................... گفته می شود .

الف)data range                     ب) data series               ج) data column & row                 د) data gridlines

22- کلید میانبر بر ای رسم نمودار کدام است ؟

الف) F3                 ب) F6                      ج) F11                        د) F12

 

23- اگر یک فرمول شامل عملگرهایی با اولویت برابر باشد ابتدا ، عملگری که در .................. قرار دارد محاسبه می شود .

الف) سمت راست                      ب) سمت چپ                      ج) داخل پرانتز                د) هیچکدام

24- برای ایجاد یک متن پیوسته از کدام عمگر استفاده می شود .

الف) رشته             ب) مراجع                   ج) مقایسه ای               د) آدرس

25- false   یا true   مربوط به کدامیک از عملگرهاست ؟

الف) if                 ب) مقایسه ای               ج) محاسباتی                د) مراجع

26- با توجه به اولویت عملگرها حاصل عملیات روبرو چیست ؟   2- (2+2)-4×4/2 =

الف) 0                ب)2        ج) 4       د) هیچکدام

27- جمع خانه های A1 تا A8 کدام گزینه است ؟

الف)  sum (A1:A8)           ب) =sum (A1;A8)           ج) (sum A1:A8)=          د) (A1:A8)=sum

با توجه به مقادیر روبرو به سؤالات 28  تا  33  پاسخ دهید .

                                                                                    A1 = KH                    

                                                                                    A2 = true

                                                                                    A4=18.597

                                                                                    A5=0

28- = count (A1 : A5)  

الف ) error                        ب) 4                          ج)5                              د )2                                                

29- = max (A1 : A5)

الف) A4         ب) 18.597               ج) 18                         د) error

30-   = round (A4;2 )

الف)18.6                          ب)18.59                      ج) 19                            د) 18

31- = round (A4;0)

الف) 18.6                       ب) 18.50                    ج) 19                            د) 20

32- = round (A4;1)

الف) 18.6                      ب) 18.50                    ج) 19                             د) 20

33- خروجی ; "meghdar kamtar az 5 ast") = if (A5<5 ; "meghdar bishtar az 5 ast"

الف) meghdar bishtar az 5 ast              ب) megdar kamtar az 5 ast           ج)  خطای ####                 د) خطایvalue!  #

34- کدامیک از موارد زیر در مورد تابع count if صحیح است؟

الف) criteria به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست .                   ب) در criteria می توان از کاراکترهای * و % استفاده کرد .

ج) در range   محدوده داده ه تعیین می شود .              د) ساختار count if به صورت count if (criteria , range) است .

35- حاصل عبارت زیر چیست ؟               =int ( 30.6   ,  -30.6 )

الف) 31 , 31             ب) -30  , 30                    ج) 31 , 30                         د) 30 , -31

36- این خطا زمانی رخ می دهد که فرمول خانه هایی از نوع داده های متفاوت است .

الف) #value !                  ب) #null!                       ج) #num!                          د)#ref!

37- اگر نام خانه A1=Ali    و نام خانه A2 = Reza   باشد . آنگاه اگر فرمول = Ali + Reza  را در خانه D6   تایپ کنید ، با چه خطایی روبرو می شوید

الف) #value !                  ب) #null!                       ج) #num!                          د)#ref!

38- این خطا زمانی رخ می دهد که یک محدوده مشترک از دو ناحیه تعیین شده باشد ولی آن دو ناحیه خانه های مشترک نداشته باشد .

الف) #value !                  ب) #null!                       ج) #num!                          د)#ref!

39- اطلاعات مربوط به یک فرد مانند نام ، نام خانوادگی ، ... که منحصر به فرد است چه نامیده می شود ؟

الف) filter                      ب) field                          ج) sub totals                    د) list

40 -  در هنگام چاپ انتخاب گزینه gridline در قسمت sheet   باعث چه چیزی می شود ؟
الف) چاپ  سیاه و سفید           ب) چاپ به صورت چرک نویس          ج) چاپ خطوط صفحه کاری         د) چاپ به صورت زوج و فرد

41- کلید میانبر print   چیست ؟

الف) Alt + p                         ب) Ctrl +p                         ج) Alt + H                           د) Ctrl  + H

42- برای چاپ کاغذ به صورت طولی (عمودی) کدام گزینه صحیح است ؟

الف) vertical                      ب) horizontal                   ج) landscape                       د) portrait

43- برای چاپ صفحه جاری از کادر print کدام مورد را باید انتخاب کرد ؟

الف) selection                 ب) entire work book           ج) active sheet                      د) pages

44- در تابع pmt  گزینه pV  برای چه چیزی به کار می رود ؟

الف) مقدار نرخ بهره وام           ب) تعداد اقساط                     ج) مبلغ وام                     د) مقدار نهایی

45- کدام یک از گزینه های زیر یک آدرس ترکیبی است ؟

الف) = $AB2                       ب) = $A2                        ج) =$A2$                           د) = $A$/2

46-کدامیک ازمواردزیر می تواند به جای Average  قرار گیرد؟

الف)=sum/count               ب)= count/sum              ج) count×=sum              د) sum×=count               

 

نوشته شده توسط رضایی در 18:38 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه یازدهم شهریور 1389

Windows

1-   انتخاب کدام گزینه در برگه View از کادر محاوره ای folder option باعث می شود که فایل های مخفی مشاهده گردند ؟

الف)do not show hidden file and folder                     ب) show all file

ج) show hidden file and folder                                  د) hide file extenuation for know file

2-   برای به حداقل رسانی تمامی پنجره ها از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟

الف) cascade window         ب) minimize all window          ج) close            د) گزینه های الف و ب

 

3-    برای خروج از پنجره های ویندوز می توان از کلیدهای ترکیبی ...............  استفاده نمود .

الف) alt + f4                           ب) alt+f5                      ج) alt+K                 د) alt +delete

4-   جهت حذف کامل یک فایل یا پوشه کدام گزینه صحیح است ؟

الف) drag & drop                ب) shift+ delet                 ج)del                    د) alt+delete

5-   تنظیمات پوشه ها در کدام قسمت امکان پذیر است ؟

الف) tools            ب) folder type          ج) folder option             د) folder properties

6-    در برنامه serch هنگام جستجوی فایلی که کلمه ای از محتوای آن را میدانیم آن کلمه را در کدام قسمت تایپ می کنیم ؟

الف) all or part of the file name                              ب) look in 

ج) all file and folder                                               د) a word or phrase in the file

7- گزینه maximize   برای ................... به کار می رود .

الف) بزرگ کردن آیکن ها                                   ب) برگرداندن پنجره به حالت اول

ج) بزرگ کردن پنجره ها                                     د) برگردانی آیکن ها به حالت اول

8- برای دسترسی به درایوهای مختلف از ................. استفاده می کنیم .

الف) windows Explorer          ب) my computer    ج) control panel     د) گزینه الف و ب

9- برای مرتب کردن آیکن ها روی desktop چه باید کرد ؟

الف) راست کلیک کردن روی Task bar                                     ب) راست کلیک روی Start

ج) راست کلیک روی desktop و انتخاب گزینه arrange Icon  د) راست کلیک بر روی فضای خالی task manager

10- کدام گزینه برای تعیین نحوه نمایش تصویر پس زمینه به کار نمی رود ؟

الف) pattern                  ب) title                      ج) stretch                         د) center

11- اگر Log on ویندوز password نداشته باشد چگونه می توان برای screen saver کلمه عبور تعریف کرد؟

الف) با انتخاب on resume password protect  در تب screen saver    ب) امکان پذیر نیست

ج) با تعیین زمان wait                         د) با تعیین تنظیمات برای power

12- برای آنکه محل نوار وظیفه را نتوان تغییر داد کدام گزینه را از کادر محاوره ای taskbar properties باید انتخاب کرد

الف) Lock the taskbar               ب) Auto- hide the taskbar        

ج) show quick launch               د) show the clock

13- با ترکیب کدام کلید ها می توان کل محتوای یک پوشه را انتخاب کرد ؟

الف) ctrl + i               ب) Ctrl + A             ج) shift + A                  د) Alt + i

14- برای تغییر نام پوشه یا فایل از چه کلیدی استفاده می شود ؟

الف) F1                ب) F2                        ج) F3                     د) F4

15- هنگامی که فایلی برای کپی در محل دیگر با فرمان file / copy   مواجه می شود نسخه ای از فایل در کجا قرار می گیرد ؟

الف) Ram               ب) هارد                    ج) clip board             د) فلاپی

1-   چاپگر لیزری جز کدام دسته از چاپگرهای زیر است ؟

الف) ضربه ای                              ب) مکانیکی                          ج) الکترواستاتیکی                         د) غیرضربه ای

 

2-   حافظه پنهان چه نوع حافظه ای است ؟

الف) حافظه اصلی بین cpu و ram                                      ب) حافظه جانبی بین cpu و حافظه جانبی    

ج) حافظه اصلی بین cpu و حافظه جانبی                               د) حافظه جانبی بین cpu  و ram

 

3- کدام عناصر به تنهایی معنی و مفهوم خاصی ندارند و وارد کامپیوتر می شوند تا عملیاتی روی آنها صورت گیرد .

الف) داده ها                ب) اطلاعات                      ج) برنامه ها                    د) عملگر

4-محتوای کدام یک از حافظه های زیر با قطع جریان برق پاک می شود ؟

الف) Rom                    ب)Ram                         ج) Prom                        د)EProm

5- واحد پردازش مرکزی (CPU) شامل چه قسمت هایی است ؟

الف) واحد کنترل – حافظه اصلی – واحد خروجی                            ب)حافظه اصلی – واحد حساب و منطق

ج)واحد حساب و منطق – واحد کنترل – حافظه جانبی                         د) واحد ورودی – واحد خروجی – حافظه

6- کدام یک از موارد زیر یک شبکه خصوصی درون سازمانی است ؟

الف) اینترنت                 ب)اینترانت                     ج) بیت نت                          د)آرپانت

7- سریعترین ، قدرتمندترین ، بزرگترین کامپیوتر چه نام دارد ؟

الف) Mainframe computer          ب) Super computer           ج)Personal computer           د) Mini computer

8- کدامیک از گزینه های زیر می تواند جزء برنامه های فرعی ویندوز XP باشد ؟

الف) Taskbar                            ب) Desktop                       ج)Wordpad                            د) Icon

9- مینبرها کجا قرار نمی گیرند ؟

الف) روی دسک تاپ                   ب) روی نوار وظیفه                  ج) در منوی دکمه استارت             د) نوار منو

10- با استفاده از کدام گزینه در منوی استارت می توانیم برنامه های خاص را اجرا کنیم ؟

الف) find                               ب) Run                               ج) my computer                     د) log off

11- بر روی کدام یک از موارد زیر عبارات file  ، Edit ، view ، Go ، Favorits ، Help  قرار دارد ؟

الف) tool bar                        ب) menu bar                        ج) name bar                           د) address bar

12- برای تنظیم نمودن تعداد پیکسل های صفحه نمایش (وضوح تصویر) در ویندوز از کدام گزینه پنجره display properties  استفاده می شود ؟

الف) screen saver               ب) desktop                            ج) settings                               د) appearance

13- مرورگر اینترنت (کاوشگر اینترنت) کدامیک از گزینه های زیر است ؟

الف) internet explorer        ب) windows explorer            ج)home page                             د) yahoo

14- برای بارگذاری مجدد صفحه وب کدام کلید استفاده می شود ؟

الف) forward                    ب) back                                 ج) home                                   د)end

15- کپی فایل از روی کامپیوتر شخصی بر روی کامپیوتر دیگر چه نامیده می شود ؟

الف)Upload                     ب)download                           ج)expload                                د) forward

 

16- کدامیک از موارد زیر فهرستی از سایت هایی که در روزهای اخیر مشاهده شده است را نشان می دهد .

الف)search                    ب) Favorites                          ج) mail                                    د) history

17- کدامیک از دامنه های زیر معرف سایت آموزشی است ؟

الف) com                     ب) edu                                  ج) net                                      د) org

18- با انتخاب گزینه selection  در سربرگ General پنجره print

الف) کل صفحه وب را چاپ می کند .                          ب) قسمت های انتخاب شده و صفحات مرتبط با آنها را چاپ می کند .

ج) قاب اصلی صفحه وب را چاپ می کند .                    د) متن انتخاب شده صفحه وب را چاپ می کند .

19- نام حوزه Mil بیانگر کدام سازمان است ؟

الف) تجاری                 ب) دولتی                                ج) نظامی                        د) خصوصی

20- الصاق کردن فایل به ایمیل توسط چه گزینه ای صورت می گیرد ؟

الف) looking             ب)Attach                               ج)save                            د)save as

21- برای اولویت گذاری فرستادن پیامها چه کاری انجام می دهیم ؟

الف) favorite/importance         ب) file/importanc           ج) view/importanc            د)option/importanc

22- کدام یک از موارد زیر آدرس E-mail می باشد .

الف)azmon@yahoo.com          ب) azmon @ yahoo         ج) @ azmoon                   د) azmoon

23- برای ذخیره یک فایل ضمیمه شده از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟

الف) گزینه Open و سپس دکمه save

ب) کلیک روی فایل attach شده و انتخاب save it to disk

ج) دابل کلیک روی فایل attach شده و انتخاب save it to disk

د) انتخاب save attachment as  از منوی file

24- برای ضمیمه کردن یک فایل به نامه از چه روشی استفاده می کنیم ؟
الف) منوی  insert گزینه file                ب) گزینه file          ج) کلیک بر روی دکمه account  از نوار ابزار          د) گزینه edit

25- برای نصب بخش های مورد نظر یک نرم افزار از چه  روشی استفاده می کند ؟
الف) کامل (complete)           ب) معمولی (typical)             ج) سفارشی (custom)           د) فشرده (compress)

26- کدام یک از موارد زیر برای update کردن سیستم عامل ویندوز xp بکار می رود ؟

الف) NTFS               ب) FAT         ج)  BOOT FOLDER         د)  SERVICE PACK

27-کدام گزینه در کادر POWER OPTION بعد از خارج شدن از حالت STANDBY از کاربر PASSWORD می خواهد ؟

الف)  Prompt for password when computer resumes from standby

ب)when I press the power button on my computer

ج) when I press the sleep button on my computer

د)   always show icon on the taskbar     

نوشته شده توسط رضایی در 17:21 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه یازدهم شهریور 1389

 

1-  در مورد Ram  كدام  جمله صحيح ميباشد؟

 الف)بخشي از حافظه اصلي مي باشد  كه ريز پردازنده فقط قادر به خواندن اطلاعات است

ب)بخشي از حافظه اصلي مي باشد  كه ريز پردازنده فقط ميتواند در آن بنويسيد

ج) بخشي از حافظه اصلي مي باشد  كه ريز پردازنده فقط ميتواند درآن هم  بنويسيدهم از آن مي خواند

د)بخشي از حافظه اصلي ميباشد كه سرعت آن كمتر از حافظه جانبي ميباشد

2-  كدام گزينه جزو وظايف سيستم عامل است؟

الف)اجراي نرم افزارها        ب)مديريت وكنترل منابع سخت افزاري      ج)برقراري ارتباط بين اپراتوروكامپيوتر       د)هرسه گزينه درست است

3-  كدام گزينه جزو وظايف  Cpuنمي باشد؟

الف) انجام عمليات محاسباتي        ب)انجام عمليات منطقي         ج)كنترل سيستم         د)ثبت و نگهداري داده ها

4-  كدام گزينه سيستم عامل نمي باشد؟

الف)Access                                ب)Windows Xp                       ج)Dos                                         ج)Windos 95

5-  كدام يك از دستگا ههاي زير فقط به عنوان ورودي شناخته مي شوند؟

الف)چاپگر          ب)ديسك گردان                     ج)اسكنر                       د)رسام

6-  به دواير متحد المركز مو جود در سطح ديسك چه مي گويند؟

 الف )  شیار(Track  )      ب)قطاع (sector)                       ج)سيلندر                     د)کلاستر(cluster)

7-  كدام گزينه صحيح نمي باشد؟

الف)بيت از بايت كوچكتر است      ب)كيلو بايت از مگا بايت كوچكتر است      ج)اگزا بايت از گيگابايت بزرگتر است      د)ترابايت از اگزابايت بزرگتر است

8-    Aluچيست؟
الف)به واحد محاسبه و منطقaluمي گويند.                                         ب)به واحد كنترلaluگويند

 ج)محلي از كامپيوتر مي باشد كه در آن چهار عمل اصلي انجام مي پذيرد               د)الف وج

9-  كدام گزينه منبع تغذيه كامپيوتر مي باشد؟

الف)Alu                                         ب)Case                   ج)Frim Ware                           د)Power

10-درمورد شبكه هاي كامپيوتري كدام گزينه صحيح نمي باشد؟

الف)شبكه اين امكان را به ماميدهد كه از فايلها بطور اشتراكي بهره بگيريم.   ب)شبكه ها با استفاده اشتراكي از وسايل جانبي بسياري از آنها را حذف مينمايد.

ج)شبكه هاي محلي Lanوسيع تر وبزرگتر از شبكه هايwanميباشد.       د) شبكه هاي Wanوسيع تر وبزرگتر از شبكه هاي lanميباشد

11-مفهوم سخت ا فزارچیست؟

 الف) برنامه های قا بل اجرا درکامپیوتر   ب) کاربردکامپیوتر درزندگی روزمره  ج) بخش های فیزیکی وقا بل لمس کامپیوتر   د) ویروس های کامپیوتری

12-مفهوم نرم ا فزارچیست؟

 الف) ساختمان کامپیوتر     ب) فلاپی دیسک ها       ج) مجموعه برنامه های قا بل اجرا درکامپیوتر     د) ارتباط کامپیوتر ها ازطریق شبکه

13-فن آوری اطلاعات معادل کدام عبارت زیر است؟

 الف) Input Unit            ب) Information Technology           ج) Information Data              د) intelligent terminal

14-کدام یک از سخت افزارهای زیر جزء حافظه جانبی نمی باشند ؟
الف) جاز درایو                  ب) نوارمغناطیسی               ج) eprom         د)data cartridge

15- کدام یک از کارهای زیر جزء خصوصیات کارت کپچر ویدیو به حساب می آید ؟

الف) امکان جستجوی خودکار کانال های تلویزیونی            ب)امکان گرفتن عکس از هر تصویر

ج) امکان تبدیل فایل های ویدیویی به فرمت های مختلف            د) امکان دیدن تصاویر با کیفیت بهتر

16-کدام یک از موارد زیر جزء معایب تجارت الکترونیکی نیست؟

الف) عدم مشاهده دقیق و لمس اجناس     ب) عدم اعتماد به وب سایت     ج) قدرت مقایسه کالاها    د)کلاهبرداری احتمالی از کارت اعتباری

17-کامپیوتر......................  را پردازش می کند؟

الف)داده ها                         ب)برنامه های کاربردی                            ج) حافظه                                    د) IC

18-به مودم هایی که بیرون جعبه  کامپیوتر نصب می شود به آنها اصطلاحا ................می گویند.

الف) External                             ب)Internal                         ج) Hybrid                        د) آنالوگ

19-به کوچکترین عنصر تشکیل دهنده تصویر...................اطلاق می شود .

الف) پیکسل                                  ب) RGB                             ج)پرتو الکترونیکی                د) Resolution

20-چاپگر لیزری جز کدام دسته از چاپگرهای زیر است ؟

الف) ضربه ای                              ب) مکانیکی                          ج) الکترواستاتیکی                         د) غیرضربه ای

21-حافظه پنهان چه نوع حافظه ای است ؟

الف) حافظه اصلی بین cpu و ram                                      ب) حافظه جانبی بین cpu و حافظه جانبی    

ج) حافظه اصلی بین cpu و حافظه جانبی                 د) حافظه جانبی بین cpu  و ram

22-کدام عناصر به تنهایی معنی و مفهوم خاصی ندارند و وارد کامپیوتر می شوند تا عملیاتی روی آنها صورت گیرد .

الف) داده ها                ب) اطلاعات                      ج) برنامه ها                    د) عملگر

23-محتوای کدام یک از حافظه های زیر با قطع جریان برق پاک می شود ؟

الف) Rom                    ب)Ram                         ج) Prom                        د)EProm

24- 

 

1-در مورد Ram  كدام  جمله صحيح ميباشد؟

الف)بخشي از حافظه اصلي مي باشد  كه ريز پردازنده فقط قادر به خواندن اطلاعات است

ب)بخشي از حافظه اصلي مي باشد  كه ريز پردازنده فقط ميتواند در آن بنويسيد

ج) بخشي از حافظه اصلي مي باشد  كه ريز پردازنده فقط ميتواند درآن هم  بنويسيدهم از آن مي خواند

د)بخشي از حافظه اصلي ميباشد كه سرعت آن كمتر از حافظه جانبي ميباشد

2- كدام گزينه جزو وظايف سيستم عامل است؟

الف)اجراي نرم افزارها        ب)مديريت وكنترل منابع سخت افزاري      ج)برقراري ارتباط بين اپراتوروكامپيوتر      د)هرسه گزينه درست است

3-كدام گزينه جزو وظايف  Cpuنمي باشد؟

الف) انجام عمليات محاسباتي       ب)انجام عمليات منطقي         ج)كنترل سيستم         د)ثبت و نگهداري داده ها

4-كدام گزينه سيستم عامل نمي باشد؟

الف)Access                                 ب)Windows Xp                       ج)Dos                                       ج)Windows 95

5-كدام يك از دستگا ههاي زير فقط به عنوان ورودي شناخته مي شوند؟

الف)چاپگر          ب)ديسك گردان                 ج)اسكنر                    د)رسام

6-به دواير متحد المركز مو جود در سطح ديسك چه مي گويند؟

الف )  شیار(Track  )        ب)قطاع (sector)                   ج)سيلندر                   د)کلاستر(cluster)

7-كدام گزينه صحيح نمي باشد؟

الف)بيت از بايت كوچكتر است      ب)كيلو بايت از مگا بايت كوچكتر است      ج)اگزا بايت از گيگابايت بزرگتر است      د)ترابايت از اگزابايت بزرگتر است

 8- Aluچيست؟
الف)به واحد محاسبه و منطقaluمي گويند.                                         ب)به واحد كنترلaluگويند

ج)محلي از كامپيوتر مي باشد كه در آن چهار عمل اصلي انجام مي پذيرد                د)الف وج

9-كدام گزينه منبع تغذيه كامپيوتر مي باشد؟

الف)Alu                                            ب)Case                                             ج)Frim Ware                     د)Power

10-درمورد شبكه هاي كامپيوتري كدام گزينه صحيح نمي باشد؟

الف)شبكه اين امكان را به ماميدهد كه از فايلها بطور اشتراكي بهره بگيريم.   ب)شبكه ها با استفاده اشتراكي از وسايل جانبي بسياري از آنها را حذف مينمايد.

ج)شبكه هاي محلي Lanوسيع تر وبزرگتر از شبكه هايwanميباشد.       د) شبكه هاي Wanوسيع تر وبزرگتر از شبكه هاي lanميباشد

11-مفهوم سخت ا فزارچیست؟

الف) برنامه های قا بل اجرا درکامپیوتر   ب) کاربردکامپیوتر درزندگی روزمره  ج) بخش های فیزیکی وقا بل لمس کامپیوتر   د) ویروس های کامپیوتری

12-مفهوم نرم ا فزارچیست؟

الف) ساختمان کامپیوتر     ب) فلاپی دیسک ها       ج) مجموعه برنامه های قا بل اجرا درکامپیوتر     د) ارتباط کامپیوتر ها ازطریق شبکه

13-فن آوری اطلاعات معادل کدام عبارت زیر است؟

الف) Input Unit            ب) Information Technology           ج) Information Data              د) intelligent terminal

14-کدام یک از سخت افزارهای زیر جزء حافظه جانبی نمی باشند ؟
الف) جاز درایو                  ب) نوارمغناطیسی               ج) eprom         د)data cartridge

 15-کدام یک از کارهای زیر جزء خصوصیات کارت کپچر ویدیو به حساب می آید ؟

الف) امکان جستجوی خودکار کانال های تلویزیونی             ب)امکان گرفتن عکس از هر تصویر

ج) امکان تبدیل فایل های ویدیویی به فرمت های مختلف            د) امکان دیدن تصاویر با کیفیت بهتر

16-کدام یک از موارد زیر جزء معایب تجارت الکترونیکی نیست؟

الف) عدم مشاهده دقیق و لمس اجناس     ب) عدم اعتماد به وب سایت     ج) قدرت مقایسه کالاها    د)کلاهبرداری احتمالی از کارت اعتباری

17-کامپیوتر......................  را پردازش می کند؟

الف)داده ها                         ب)برنامه های کاربردی                            ج) حافظه                                    د) IC

18-به مودم هایی که بیرون جعبه  کامپیوتر نصب می شود به آنها اصطلاحا ................می گویند.

الف) External                             ب)Internal                         ج) Hybrid                        د) آنالوگ

19-به کوچکترین عنصر تشکیل دهنده تصویر...................اطلاق می شود .

الف) پیکسل                                  ب) RGB                             ج)پرتو الکترونیکی                د) Resolution

20-کدامیک از گزینه های زیر جزء قطعاتی هستند که وجود آنها برای کارکردن یک کامپیوتر ضروری است ؟

الف) پردازشگر             ب) اسکنر             ج) واژه پرداز                            د) مودم

 

21- كليد ALT + F4  معادل كدام دستور است؟

الف) MINIMIZE                         ب)  CLOSE                   ج) MAXIMIZE                               د) MOVE

22-سخت افزار چیست؟

الف) دستورالعمل و برنامه های سیستم                         ب) ارتباط بین کامپیوتر از طریق شبکه

ج) تمامی وسایل فیزیکی و قابل لمس                       د) برقراری اتصالات دستگاه ها

23-مودم دستگاهی است که سیگنالهای .......... را به .............. تبدیل می کند.

الف) دیجیتال به دیجیتال    ب) آنالوگ به آنالوگ  ج) آنالوگ به دیجیتال د) دیجیتال به صفرو یک

24-مقدار کدامیک از حافظه های زیر را می توان افزایش داد؟

الف) حافظه پنهان     ب) امکان افزایش ندارد ج) حافظه فقط خواندنی د) حافظه RAM

25-کدام وسیله با بقیه متفاوت است ؟

الف) اسکنر ب) ماوس         ج) چاپگر   د) صفحه کلید

26-جهت تبدیل یک عکس به اطلاعات گرافیکی مناسب برای کامپیوتر کدام دستگاه مناسب می باشد ؟

الف) صفحات لمسی       ب) ماوس                   ج) اسکنر  د) چاپگر

27-کدام گزینه یک دستگاه خروجی است که می تواند نقشه ها ونمودارها را چاپ نماید ؟

الف) چاپ لیزری       ب) پلاتر یا رسام     ج) قلم نوری          د) دیجیتال لیزر

28-بیشترین حافظه کدامیک از موارد زیر است/؟

الف) CD                      ب) DVD         ج) FLOPPY             د) HDD

29-کدامیک صحیح می باشد ؟

الف) فایلهایی به پسوند .TXT سیستمی هستند    ب) فایلهایی به پسوند .TXT متنی هستند

ج) فایلهایی به پسوند .TXT گرافیکی هستند          د) فایلهایی به پسوند .TXT پنهان هستند

30-برای دیدن ساعت سیستم چه دستوری استفاده می شود ؟

الف)دابل کلیک روی ساعت درسمت چپ وپایین                ب) در پايين و سمت چپ دیده می شودنیازی به هیچ دستوری نیست         

ج)کلیک راستدرفضای خالی وگزینهclock                             د)الف وب

31-برای اجرای برنامه ها چه باید کرد ؟

الف) روی آیکون آن برنامه چپ کلیک کرده و گزینه OPEN را انتخاب می کنیم             ب) روی آیکون برنامه دوبار کلیک می کنیم                   

ج) آیکون را درگ می کنیم                                                                                    د) آیکون را روی نوار وظیفه درگ می کنیم

32- Auto hide در برگه مشخاصات نوار وظیفه به چه منظور استفاده می گردد؟

الف) مخفی کردن نوار وظیفه                ب) مخفی کردن آیکن های Desktop

ج) مخفی کردن نوار عنوان             د) مخفی کردن نوار ابزار

33- Title Bar چیست ؟

الف) همان نوار عنوان می باشد      ب) نوار وظیفه است    ج) نوار وضعیت است    د) نوار پیمایش می باشد

34-آیا می توان در My Computer پوشه یا فایل ایجاد کرد ؟

الف) خیر   ب) بله          ج) بستگی به نوع پوشه دارد                د) الف و ج

35-آیا می توان تعیین نمود که برخی از گزینه ها روی منوی استارت دیده نشود؟

الف) خیر     ب) بله                 ج) به نوع ویندوز بستگی دارد      د) به موضوع مورد نظر بستگی دارد

36-با راست کلیک کردن روی آیکن ها چه اتفاقی می افتد ؟

الف) آیکن روشن می شود                                                      ب) منوی استارت باز می شود

ج) منوی میانبر مربوط به آن آیکون باز می شود             د) هیچ عملی صورت نمی گیرد

37-برای راه اندازی مجدد کامپیوتر چه باید کرد؟

الف) Restore                 ب)Repeat         ج)Restart                       د)Standby

38-چگونه می توان به وسیله موس یک پنجره را جابه جا کرد ؟

الف) با عمل درگ کردن       ب) با عمل رها کردن   ج) با دوبا رکلیک کردن د) با یک بار کلیک کردن

39-جهت ایجاد یک پوشه چه باید کرد ؟

الف) راست کلیک روی مکان مورد نظر و انتخاب گزینه NEW      ب) چپ کلیک روی مکان مورد نظر و انتخاب گزینه NEW

ج) راست کلیک روی مکان مورد نظر و انتخاب گزینه Folder   د) چپ کلیک روی مکان مورد نظر و انتخاب گزینه Folder

40-برای مرتب کردن چندین پنجره باز باید روی کدام قسمت کلیک نمود ؟

الف) Desktop                    ب)Taskbar               ج)My computer                          د)Windows Explorer

41- در کدام منو می توان معین کرد که نوار استاندارد دیده شود یا خیر؟

الف) File               ب)Edit                     ج)View                      د)Insert

42- برای انجام عمل جا به جایی چه باید کرد ؟(به ترتیب از راست به چپ)

الف) Copy سپسPaste     ب) Paste سپس Copy   ج) Cut سپسPaste    د) Paste سپس Cut

43- چگونه می توان محتویا ت سطل بازیافت را به صورت یکجا خالی کرد ؟

الف) راست کلیک روی میز کار و انتخاب گزینه Empty Recycle Bin                ب)چپ کلیک روی میز کار و انتخاب Empty Recycle Bin

ج)راست کلیک روی  Recycle Bin و انتخاب گزینه Empty Recycle Bin         د)چپ کلیک روی  Recycle Bin و انتخاب گزینه Empty Recycle Bin

44- برای جستجوی فایلهای 4 حرفی با هر پسوندی کدام عبارت درست است ؟

الف) *.*             ب)*.TXT                ج)*.؟؟؟؟                   د)؟؟؟؟.؟؟؟؟

45-نوار وضعیت چیست ؟

الف) نواری است که در بالای پنجره قرار دارد                            ب)نواری است که پایین پنجره قرار دارد

ج)نواری است که در زیر عنوان پنجره قرار دارد وتعداد گزینه دارد   د)نواری است که در پایین صفحه Desktop قرار دارد

46- کلیک به چه معناست ؟

الف)فشاردادن دکمه چپ ماوس            ب)دوبار فشاردادن دکمه چپ ماوس

ج)فشار دادن دکمه راست ماوس      د)دوبار فشاردادن دکمه راست ماوس

47- با کلیک کردن روی Shutdown منوی استارت :

الف) کادر محاوره ای  Shutdown باز می شود     ب)کامپیوتر خاموش می شود

ج)کامپیوتر خاموش و مجددا روشن می شود             د)کامپیوتر به حالت Standby در می آید

48- حداکثر تعداد کاراکتر های موجود در نام یک فایل یا پوشه چه تعداد است ؟

الف) 8                 ب)64               ج)256             د)250

49- کدام گزینه برای بازگشت از یک پوشه به پوشه قبلی می باشد ؟

الف) Back   ب)Copy     ج)Up    د)Forward

50- برای مرتب کردن آیکن ها ی روی Desktop چه باید کرد ؟

الف) راست کلیک روی Task Bar                                                       ب)راست کلیک روی Start

ج)راست کلیک روی Desktop و انتخاب گزینه Arrange Icon            د)  راست کلیک بر روی فضای خالی Task Manager

51- کدام گزینه صحیح است ؟

الف)دکمه OK تغییرات را به کار نبسته و کادر مکالمه را می بندد                  ب) دکمه  OK تغییرات را به کار بسته و کادر مکالمه را نمی بندد

ج)دکمه Apply تغییرات را به کار نبسته و کادر مکالمه را می بندد     د) دکمه Apply تغییرات را به کار بسته و کادر مکالمه را نمی بندد

52- برای فعال کردن آیکونهای اصلی میز کار از کدام گزینه برگه Desktop استفاده می گردد؟

الف)گزینه Color         ب)دکمهCustomize Desktop ج)دکمهChange Icon  د)گزینهPosition

53- کدام گزینه برای تعیین نحوه نمایش تصویر پس زمینه به کار نمی رود ؟

الف)Pattern  ب)Title      ج)Stretch              د)Center

54- اگرفایلی که متنی خاص درآن وجود دارد را مورد جستجو قرار دهیم از........ در پنجره Search استفاده می کنیم .

الف)Containing Text ب)Named    ج)Look In    د)Include Sub Folders

55- کدام یک از گزینه های زیر معادل  Undo است؟

الف) ctrl + c ب) ctrl + z         ج) ctrl + y         د) ctrl + x

56- جهت انتخاب چند فایل غیر متوالی چه عمل  انجام می شود ؟

الف) کلید CTRL را پایین نگه داشته روی فایلها چپ کلیک می کنیم             ب)کلید CTRL را نگاه داشته روی فایلها راست کلیک می کنیم

ج)کلید Shift را نگاه داشته روی فایلها چپ کلیک می کنیم                        د)کلید Shift را نگاه داشته روی فایلها راست کلیک می کنیم

57-درمورد سطر look in دربرنامه search كدام گزينه صحيح است؟

الف) زمان آخرين تغييرات ثبت مي شود    ب) اندازه فايل مشخص مي شود        ج) محل مورد جستجو مشخص مي شود      ج) موارد الف وب صحيح است

58- درچه صورت امكان بازيابي موضوعات حذف شده وجود ندارد؟

الف) استفاده از alt + delete              ب) استفاده از   ctrl  + delete    ج) استفاده از shift  + delete                     د) استفاده از delete

نوشته شده توسط رضایی در 17:20 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه یازدهم شهریور 1389

 

16)بالا ترین لایه درمدلOSIکدام لایه است؟ص 86

الف) لایه کاربردی              ب) لایه انتقال                  ج) لایه شبکه                          د) لایه فیزیکی

 

17) پایین ترین لایه درمدلOSIکدام لایه است؟ص 87

 

الف) لایه کاربردی              ب) لایه شبکه                 ج) لایه جلسه                           د) لایه فیزیکی

18) کدام یک جزء لایه های مدل OSI نیست ؟ص 86

 

الف) مجازی                    ب) ارائه                        ج) فیزیکی                               د) جلسه

19)کدام یک از لایه ها مکمل سرویس های لایه شبکه است؟ص 90

الف) لایه نمایش             ب) لایه انتقال                  ج) لایه شبکه                          د) لایه مجازی

 

20)مهمترین وظیفه این شبکه واسط بین برنامه های کاربردی نصب شده برروی رایانه های متصل به شبکه ،برای استفاده از منابع مختلف شبکه است .ص 92

الف) لایه کاربردی              ب) لایه انتقال                  ج) لایه پیوند داده                          د) لایه ارائه

21) کدام یک جزء لایه های مدل TCP/IP نیست ؟ص 93

الف)لایه جلسه                  ب) لایه انتقال                  ج)لایه اینترنت                               د) لایه کاربردی

22)کدامیک از موارد زیر از جزء وظایف اصلی پروتکل IP  نیست؟ص 95
الف)کپسوله کردن           ب)آدرس دهی                    ج) مسیریاب                                  د)رمز گزاری

23) تقریباً همه سیستم عاملهای شبکه ،کاربران رابه سه گروه مدیر،مهمان و.............. تقسیم می کنند.ص 104

الف)عضو                   ب)کاربر                           ج)Client                            د)server

24- برای فعال کردن دیوار آتشین ویندوز xp آنرا از کدام قسمت فعال می کنیم ؟

الف) folder option                                                     ب) control panel                                                                            ج)راست کلیک روی my computer                            د)نمی توان آنرا  تنظیم کرد

فصل 8 تا18

1-ارسال ودریافت نامه ازطریق رایانه را ......................می گوییم

الف)پست الکترونیک                           ب)Email                            ج)   سایت                                 د)الف و ب

2-کاربرد پوشه Draft  درنرم افزار Outlook  چیست؟

الف)محل ذخیره نامه هی موقت                                  ب)محلی برای نامه های حذف شده

ج) محل ذخیره نامه های نامعتبر                                  د) محل ذخیره نامه های ارسالی

3- آدرس قسمت پست الکترونیکی Google چیست؟

الف)www.google.com                 ب) www.Gmail.com               ج)www.Email.com                   د)الف و ب

4-              درنرم افزار Outlook  موضوع نامه رادرکدام کادروارد می کنیم؟

الف attach                               ب)drafts                                 ج)subject                                 د)to

5-              برای درج امضاازکدام گزینه استفاده می کنیم؟
الف)priority                        ب)signatures                           ج)Security                              د)spelling  

6- برای فرستادن نامه با اولویت بالااز کدام گزینه استفاده می کنیم؟

الف)Low                                 ب)Normal                                ج) High                                   د)priority  

7- برای پاسخ به فرستنده نامه از گزینه ..................استفاده می کنیم.

الف)Forward                          ب) send                                   ج) sent                                  د) Reply

8-برای ارسال نامه های رسیده به اشخاص دیگر استفاده از کدام گزینه صحیح است؟

الف)Forward                        ب) send                                      ج) sent                                   د) Reply

9- به نامه هایی که افراد مزاحم می فرستند چه می گویند؟

الف)spam                          ب)Drafts                                      ج)input                                   د)Attach

10- کدامیک از برنامه های زیرمخرب نیست؟

الف)warm                       ب)Trojan                                        ج)boot                                    د)bomb

11- کدام تعریف مربوط به ویروس رایانه نیست ؟

الف)یک برنامه مخرب کوچک است                                       ب) با اطلاع کاربر خود راتکثیر می کند

ج)مخفیانه وارد رایانه می شود                                              د) به رایانه های دیگرمنتقل می شود

12- کدامیک از محل های زیرمکان جایگیری ویروسها نیست؟

الف)فایلهای اجرایی             ب)فایلهای غیر اجرایی                    ج)جدول برنامه ها                  د)رکورد راه انداز

13- کدامیک از عوامل زیر نمی تواند جز ویروسی شدن رایانه باشد:

الف)کند شدن ارتباط با اینترنت                                             ب)خاموش شدن رایانه

ب)اشکال دراجرای فایلهای اجرایی                                        د)اشکال در راه اندازی سیستم

14- کدامیک از نرم افزارهای زیر ضد ویروس نیست؟

الف)AVG                      ب)NOD32                               ج)Pained                                 د)Norton

15-نرم افزارNorton   ، فایلهای سالمی که به ویروس آلوده شده اند راشناسایی می کند و درصورت امکان آنهارا ویروس زدایی کرده و به صورت اولیه بازمیگرداند به این عمل چه می گویند؟

الف)Disinfecting                  ب)Defragment                    ج) Disk Management                      د)Disk cleanup  

16-گزینه Exclude   درنرم افزار Norton  به چه معناست؟

الف)نادیده گرفتن                     ب)بررسی نکردن                    ج)اصلاح کردن                                   د)مجدداًبررسی کردن

17- حداقل مشخصات لازم برای نصب و راه اندازی ویندوز xp  کدام است :

الف)CPU = 233 MGH    RAM = 64 MB                              فضای خالی دیسک سخت = 1/5 GB

ب) CPU = 300 MGH    RAM = 128 MB                             فضای خالی دیسک سخت = 2  GB

ج) CPU = 233 MGH    RAM = 1/5 MB                              فضای خالی دیسک سخت = 256 MB

د) CPU = 300 MGH    RAM = 9 MB                                     فضای خالی دیسک سخت = 128 MB

18- در هنگام نصب ویندوز کلید R   به چه معناست ؟

الف) اصلاح ویندوزی که می خواهیم نصب کنیم .  ب) اصلاح ویندوز قبلی

ج) خروج از ویندوز              د ) موافق بودن

19- در نصب ویندوز کلید F8 به چه معناست :

الف) قبول موافقتنامه    ب) خروج از نصب     ج) اصلاح ویندوز قبل      د) ادامه نصب

20- برای حذف و ساخت پارتیشن جدید به ترتیب از کدام گزینه ها استفاده می کنیم ؟ (از چپ به راست)

الف) D – L                    ب) C – L                        ج) L – C                                        د) L – D

21- اگر پارتیشنی را با NTFS   فرمت کنیم ، در ویندوزهای 98  و ME چگونه عمل می کند ؟

الف) اجرا نخواهد شد ب) قابل مشاهده نخواهد بود     ج) قابل فرمت شدن نیست          د) اجازه نصب ویندوز را نمی دهد

22- پس از اتمام کپی کردن فایل ها بر روی دیسک سخت ، سیستم پس از چند ثانیه ReStart  می شود ؟

الف ) 13 ثانیه     ب) 14 ثانیه        ج) 15 ثانیه             د) 16 ثانیه

23- تهیه نسخه ی پشتیبان از اطلاعات را اصطلاحاً چه می گویند ؟

الف) Media     ب) Registry      ج) Back Up           د) Start Up

24- media چیست :

الف) به هر یک از وسایل ذخیره سازی داده ها media   می گویند .

ب) به هر یک از وسایل ذخیره سازی اطلاعات media  می گویند .

ج) media  همان رسانه است .

د) همه موارد

 25-  بازگرداندن اطلاعات از پشتیبان قبلی را ............

 الف) Restore               ب) Registry                   ج) Back Up                  د ) Job       

26- منظور از Registry  چیست ؟

الف) محلی است برای ذخیره سازی اطلاعات پیکربندی سخت افزاری

ب) محلی است برای ذخیره سازی تنظیمات نرم افزاری

ج) مشخصات نرم افزارهای کاربردی نصب شده و تنظیمات هر نرم افزار

د) همه موارد

27- بازیابی رایانه به وضعیت مطلوب قبلی بدون از دست دادن اطلاعات شخصی را چه می گویند :

الف) Back Up            ب) System Restore            ج) Registry                د) ReStore

28- فایل ها و پوشه ها در ویندوز XP  با چه فرمتی فشرده می شوند .

الف) NTFS                 ب) rar                       ج) zip                                          د) الف و ج

29- کدامیک از سخت افزارهای زیر نیاز به یک آدرس اختصاصی درگاه  I/O   دارد ؟

الف) مودم                  ب) کارت شبکه    ج) کرات گرافیک          د) کارت صوتی

30- کدامیک از گزینه های زیر جزء عملیات بر روی دیسک سخت از برنامه Disk Management  نیست ؟

الف) کپی از پارتیشن جدید                                                    ب) فرمت کردن پارتیشن جدید

ج) فعال کردن پارتیشن جدید                     د ) ایجاد پارتیشن جدید

31- کدامیک از متغیرهای زیر جزء متغیر اصلی رجیستری نیست ؟

الف ) Dword                           ب) Binary                            ج) String                             د) Expand

32- کدامیک از موارد زیر برای ذخیره مقادیر False , True   است ؟

الف ) Dword                           ب) Binary                            ج) String                             د) Expand

33-کدام گزینه از ابزارهای امنیتی در Control Panel  است :

الف) Windows Firewall           ب) windows Exception            ج) Soft Ware                 د) Connections

34- کدامیک از موارد زیر جزء کاربرد بهینه سازی نیست ؟

الف) Disk Defragmenter             ب) Disk CleanUp             ج) خالی کردن Start Up            د) Disk Managment

 

 

نوشته شده توسط رضایی در 17:19 |  لینک ثابت   • 
مطالب قدیمی‌تر